Om downhill ice cross

Du vet kanskje ikke hva downhill ice cross er? Det er en uvanlig sport som ikke er det første man tenker på, men som fremgår av navnet er det en sport på skøyter. Like spennende som downhill ice cross er det kanskje ikke med en Racebook matchbonus, men for oss vanlige dødelige er det sannsynligvis mer enn nok spenning.

Grunnleggende om downhill ice cross

Downhill ice cross er en form for ekstremsport på skøyter på en bane med helling nedover. Det høres ekstremt ut og det er det også. For de aller fleste er dette sannsynligvis en helt ukjent sport, vi må gå igjennom grunnene her. Det finnes ikke noe godt norsk begrep for denne sporten, for å unngå forvirring bruker vi derfor det engelske begrepet downhill ice cross, eller ice cross downhill. De grunnleggende forutsetningen er at utøveren ferdes på skøyter ned for en bane med vegger og relativt skarpe svinger og høye nivåforskjeller. På denne måten er idretten relatert til for eksempel ski cross, som du også hører fra navnet, men det finnes i tillegg sterke likhetstrekk med for eksempel bob og andre disipliner der utøvere bruker ulike former av kjelker og lignende på en bane som egentlig er ganske lik den som brukes i downhill ice cross.

Utøvere

Det er i stor grad ishockey-spillere som er med i konkurranser i downhill ice cross. Dette passer godt med både at de selvfølgelig er gode på skøyter, men i tillegg fysisk sterke og tåler en del sammenstøt og lignende som kan forekomme i løpet av en konkurranse. Derfor er utøverne i tillegg antrukket på samme måte som i ishockey. Med tanke på at du ferdes i høy fart nedover en bane, ofte sammen med tre andre med skøyter, er det selvfølgelig på sin plass med god beskyttelse. Spesielt at det faktisk er andre utøvere på samme bane gjør at sporten føles noe risikabel ut med for eksempel risikoen for sammenstøt der en utøvers skøyter treffer en annen utøver. Samtidig finnes denne risikoen selvfølgelig i vanlig ishockey, men i downhill ice cross bidrar aspektet med nivåforskjeller til at farten kan være høy og sammenstøt kan skje i uvanlige vinkler.

Konkurranser

Den internasjonale serien for downhill ice cross er World Ice Cross League som arrangeres av International Ice Cross Sports Federation (IICSF). Samtidig som dette høres svært offisielt og velorganisert ut skal det ikke legges skjul på at dette er en ekstremsport med en begrenset publikum. Det er som nevnt ikke mange som har hørt om downhill ice cross og det er kanskje heller ikke forventet at det vil bli en populær sport for det store publikum. En bidragende årsak til at World Ice Cross League likevel kan organiseres er at Red Bull sponser konkurransene. Denne idretten passer svært godt med imaget til Red Bull, som gjennomgående sponser ulike former for ekstremsport og andre spesielle utøvere som kan hjelpe til med å bygge opp under varemerket